Palliatieve zorg

Wanneer een ziekte bij u, uw dierbare partner, familielid of kennis niet meer te genezen is biedt palliatieve zorg de totale zorg. Bij deze vorm van zorg is het doel om u gedurende een zo lang mogelijke periode een hoogst mogelijke kwaliteit van leven te geven. Bij de zorgverlening zullen wij proberen om ongemakken te voorkomen en klachten waar mogelijk verlichten.

Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging, waarbij de nadruk ligt op de wensen en behoeften van de client. Zusters aan Huis staan op elk moment voor u klaar en zorgen daarbij voor voldoende aandacht voor de mensen om u heen. Vaak zijn er naast de zorgvraag ook nog veel onbeantwoorde vragen en onzekerheden bij de client zijn/haar naasten en ook op dat gebied zijn wij er voor hen allen.

Wat is terminale zorg?

Wanneer de levensverwachting drie maanden of minder is en de client graag thuis wil verblijven in zijn/haar laatste levensfase, dan kunnen wij terminale zorg aanbieden.

Het verschil van terminale zorg ten opzichte van de palliatieve zorg is vooral de duur van de zorg. De terminale zorg is vaak kort maar intensief. Zusters aan Huis zal zich vooral focussen op het tegengaan van nare ziekteverschijnselen en het onderdrukken van pijn. Daarnaast zal steun geboden worden bij klachten zoals angsten en depressies. Verder wordt er alles aan gedaan om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Want ook de laatste momenten zijn meer dan de moeite waard om mooie herinneringen van te maken.

Wanneer heeft u recht op palliatieve zorg?

Palliatieve zorgverlening kan worden aangevraagd wanneer er geen kans meer is op genezing van een ziekte en er geen medische mogelijkheden meer zijn om de ziek(t)e te genezen.

De duur van deze zorg is afhankelijk van de situatie. Dit kan uiteenlopen van dagen tot maanden of zelfs jaren. Als u hier meer over wilt weten neemt u dan gerust contact op met Zusters aan Huis via het contactformulier in de rechter kolom van de webpagina.

Algemene Criteria

Wij verlenen zorg aan clienten:

  • met een somatische/chronische aandoening/lichamelijke beperking
  • met een psychogeriatrische aandoening
  • met een psychiatrische achtergrond
  • in de palliatief terminale fase
  • met een verstandelijke beperking

Palliatief terminale zorg (PTZ) vanuit de Zorgverzekeringswet

Deze leveringsvorm is bedoeld voor patiënten die (a) geen Wlz indicatie hebben, en (b) die de zorg in de thuissituatie willen ontvangen.

Wanneer de behandelende arts heeft vastgesteld dat de geschatte levensverwachting van de cliënt minder dan drie maanden is, zal onze wijkverpleegkundige vervolgens de omvang van de PTZ indiceren en beschrijven in een zorgplan. De geldigheidsduur van deze indicatie is afhankelijk van de afspraken die de zorgverzekeraar met ons als zorgaanbieder heeft gemaakt. Palliatieve terminale zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan via het persoonsgebonden budget (Pgb) of zorg in natura (ZIN) worden ontvangen.