Thuiszorg

Kortdurende thuiszorg bestaat in de regel uit een combinatie van persoonlijke verzorging en verpleging en wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u ondersteunt bij het opstaan, douchen, aankleden, eten of naar het toilet gaan. Ook kan een verzorgende u begeleiden bij het omgaan met ziekte, ouderdomsproblemen en het gebruik van medicijnen. Verzorging kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld, omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelfstandigheid (bijvoorbeeld omdat u heeft geoefend om gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen). Ook is het mogelijk dat u langdurig ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent. In dat geval dient u u te beschikken over en Wlz-indicatie.

Verpleging

Misschien heeft u verpleegkundige zorg nodig. U heeft misschien een wond die moet worden verzorgd, of een stoma waar u hulp bij nodig heeft, of medicijnen of misschien heeft u een infuus. Ook in die situatie kunt u rekenen op de kwaliteit van Zusters aan Huis.

Wij werken samen met de disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals de huisarts en apotheek. Bovendien hebben we, wanneer nodig, overleg met de specialisten van het ziekenhuis. De thuiszorg van Zusters aan Huis is vakbekwaam en specialistisch.

Indicatiestelling

Voor het leveren van persoonlijke verzorging en verpleging zal een verpleegkundige een indicatie stellen.

Bij langdurige zorg is een indicatie vanuit het CIZ nodig, waarbij ook begeleiding en schoonmaak kan worden geïndiceerd in het kader van ‘modulair pakket thuis’ (MPT).

Algemene Criteria

Wij verlenen zorg aan clienten:

  • met een somatische/chronische aandoening/lichamelijke beperking
  • met een psychogeriatrische aandoening
  • met een psychiatrische achtergrond
  • in de palliatief terminale fase
  • met een verstandelijke beperking