Over Ons

Zusters aan Huis biedt u professionele zorg op maat vanuit een persoonlijke, kleinschalige benadering.

Naast het bieden van de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, houden wij ook rekening met uw persoonlijke wensen en behoeften evenals met die van uw naasten.

Uw persoonlijke ‘zuster aan huis’ is een vertrouwd gezicht die voor u klaar staat. Met veel liefde en toewijding krijgt u persoonlijke verzorging en verpleging. Door u en uw naasten de nodige zorg uit handen te nemen op elk gewenst moment is er meer mogelijkheid voor u om te genieten van het leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Wij willen graag dat u de regie op uw eigen leven houdt.

Irene Neslo
Zusters aan huis

Missie

Zusters aan Huis wil cliënten ondersteuning bieden bij het vinden van een weg in de huidige maatschappij en in hun dagelijks leven, het behouden en waar mogelijk vergroten van de zelfstandigheid is hierbij een belangrijk aspect. Bij de ondersteuning wordt uitgegaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt, deze worden als basis gebruikt. Vanuit deze basis werken cliënten aan hun persoonlijke groei en maatschappelijke ontwikkeling.

De zorg wordt gebaseerd op de inbreng van de cliënt. Zusters aan Huis wil zorg op maat aanbieden, die is afgestemd op de problematiek en de wensen van de cliënten van Zusters aan Huis.
Samen met de cliënt wordt bekeken welke zorg aansluit bij zijn of haar behoeften en interesses en er wordt overlegd hoe de zorg optimaal vormgegeven kan worden.

We leveren een bijdrage om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren in eigen woonomgeving van de cliënt.

Visie

Onze visie op zorg richt zich op de zelfredzaamheid van de client waarbij het welbevinden va hem of haar centraal staat. Dat betekent dat wij altijd vragen naar wat de cliënt belangrijk vindt in zijn of haar leven en waar men energie van krijgt.

Vanuit de visie op zorg zetten onze verpleegkundigen en verzorgenden zich in om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving. Zusters aan Huis wil daar aan bijdragen.

Onze zorg wordt zo snel mogelijk opgestart na de aanmelding en zodra er een indicatie is gesteld.

Kernwaarden

Zusters aan Huis zijn dienstbaar, persoonlijk betrokken, respectvol en doen hun werk met liefde.