Algemene Criteria

Algemene insluitingscriteria

Wij verlenen zorg aan cliënten:

  • met een somatische/chronische aandoening/lichamelijke beperking
  • met een psychogeriatrische aandoening
  • met een psychiatrische achtergrond
  • in de palliatief terminale fase
  • met een verstandelijke beperking

Algemene uitsluitingscriteria

Wij verlenen geen zorg aan cliënten:

  • met ernstige verslavingsproblematiek;
  • met ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en psychoses;
  • onder de 18 jaar
  • met ernstige agressieproblematiek. Wanneer dit zich tijdens de zorg voordoet kan dit leiden tot het stopzetten van de zorg;
  • waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Zodra dit zich voordoet moeten wij de zorg overdragen om de veiligheid te kunnen waarborgen.