Cliëntenraad

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Zusters aan Huis heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Zusters aan Huis. De raad van bestuur bezoekt op verzoek de vergaderingen van de cliëntenraad. De cliëntenraad volgt het beleid van Zusters aan Huis op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Zusters aan Huis.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie.

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal drie leden. De raad komt bijeen in een vooraf afgesproken locatie, beschikbaar gesteld door de organisatie. Zij probeert een afspiegeling te zijn van de aan de zorg gerelateerde groeperingen in onze samenleving.

Hoe werkt de cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert elke kwartaal. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een medewerker van Zusters aan Huis. Op verzoek schuiven ook medewerkers van Zusters aan Huis aan om nieuwe ontwikkelingen of projecten toe te lichten. De werkwijze is gericht op investeren in wederzijds vertrouwen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen zie onze contactpagina.

De raad laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zet zich met Zusters aan Huis in voor de beste zorg.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze raad, meldt u dan aan via het contactformulier in de rechter kolom van de webpagina.